رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

جمعه 31 شهريور ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 54.81.8.73
 
دانشگاه آزاد اسلامي بافق

1- دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم میتوانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 24مهر ماه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی swf.ir مراجعه نمایند

2- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
3- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
4- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
5-دانشجوي گرامي جهت انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95 مي بايست 40درصد شهريه مشخص شده را نقدا پرداخت نموده و جهت تقسيط 60 درصد باقيمانده به صندوق رفاه مراجعه فرماييد

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
4-دانشجوي گرامي جهت انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95 مي بايست 40درصد شهريه مشخص شده را نقد و جهت تقسيط 60 درصد باقيمانده به صندوق رفاه مراجعه فرماييد

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم میتوانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 24مهر ماه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی swf.ir مراجعه نمایند

2- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
3- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
4- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.