سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 2
يکشنبه 29 مهر ماه 1397
2
مهر 29 يکشنبه 54.158.208.189
نسخه 97.06.04
 
 
Untitled Page
قابل توجه دانشجویان عزیز: جهت پرداخت شهریه تنها از درگاه بانک ملی (سداد)استفاده نمایید.به هیچ وجه از درگاه بانک پاسارگاد استفاده ننمایید.
فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!